Ordföranden

i Svensk Förening i Kontaktlinsteknik/Sveriges Kontaktlinsförening

1966-1967            Ögonläkare Sölve Stenström

1967-1976            Ögonläkare Mats Rydberg

1976-1979            Ögonläkare Mats Rydberg

1979-1981            Ögonläkare Ragna Parrow-Dahlberg

1981-1988            Ögonläkare Dag Beskow

1988-1994            Optiker Kent Mellgren

1994-2003            Ögonläkare Birgitta Amér

2003-2005            Optiker Carl-Fredrik Kanington

2005-2008            Optiker Kurt Östlund

2008-2012            Optiker Tony Pansell

2012-2014            Optiker Anna Lindskoog Pettersson

2014-2018            Optiker Mia Smedjevik