EN TILLBAKABLICK

Det hela började hösten 1965. Den 25 oktober hölls ett möte i Göteborg på docent Sölve Stenströms mottagning på Vasa Kyrkogata. Närvarande var optiker Klas Nilsson, Göteborg, docent Sölve Stenström, Göteborg, optiker Otto Neuman, Norrköping, optiker Klas Östlund, Falun. Man uttryckte ”en förhoppning om att tillräckligt starkt intresse för kontaktlinser och med dem förknippade problem skulle finnas hos ögonläkare och leg. optiker för att bilda grundval för ett gemensamt forum”. Man beslöt att skicka personlig inbjudan till ett konstitutionerande möte för Svensk Förening för Kontaktlinsteknik. Mötet hölls lördagen den 20 november 1965 på Hotell Apollonia i Stockholm. Det blev starten för en 52 år lång historia inom kontaktologi.

Svensk förening för kontaktlinsteknik, första protokollot 19651120

Medlemmar i föreningen utgjordes av både leg. optiker, ögonläkare och leverantörer. Det huvudsakliga syftet med föreningen var utbildning i kontaktlinstillpassning och kurser hölls i början i Klas Nilsson och Sölve Stenströms regi.

Kravet på utbildning var stort, och helgkurserna i Stenströms mottagning räckte inte långt. Några valde att ta sin examen utomlands, men man var sedan tvungen att tentera i Sverige för att bli medlem i föreningen. Under kongressen på Hotell Stenungsbaden fick styrelsen i uppdrag att tillsätta en kurskommitte.

I början på 1970-talet startade föreningen en grundutbildning (1+1 vecka) med praktik och examen vid Optikerskolan i Hässelby och SOR’s lokaler på Hornsgatan i Stockholm. Efter ett par år utökades utbildningen till 4 veckor. Kursledare var Kurt Östlund och han biträddes av bl.a. Richard Pearson från City University i London, och ögonläkaren Björn Wulfing. Den sista utbildningen i föreningens regi slutade 1976.

Föreningen startade 1973 ett kansli i Örebro, som 2005 flyttades till Kista, norr om Stockholm. De senaste åren har föreningen inte haft något eget kansli, och inte heller någon fast anställd personal. Styrelsearbetet har mestadels skett via telefonmöten, skypemöten och ibland fysiska möten, de sista åren på Optikbranschens kansli.

Föreningens huvudsakliga syfte var ju utbildning och under mer än femtio år har man arrangerat föreläsningar i samband med föreningsmöten. Från början möttes medlemmarna två gånger om året och de senaste åren arrangerades Kontaktlinskongressen™ vartannat år. Åren mellan de senaste Kontaktlinskongresserna, hölls föreningsmötena på våren i samband med en endagsutbildning.

 

  

Under en period hade man också utbyte mellan de nordiska kontaktlinsföreningarna, och man turades om att hålla möten i de nordiska grannländerna. Det hela började med Stenungsbaden 1967 och många orter har fått agera värd för föreningsmötena under åren. Örebro, Falun, Tylösand, Göteborg, Oslo, Vedbaek, Stockholm, Bålsta, Ronneby, Helsingfors, Bergen, Östersund, Norrköping, Södertälje, Malmö, Sollefteå, Uppsala, Skövde, Åbo, Gävle, Visby, Eskilstuna, Landskrona, Djurö är platser som man gästat både en och flera gånger. De vetenskapliga programmen har innehållit föredrag av många kända internationella och nationella föreläsare av hög klass.

Kongressbroschyr 2010 Kongressbroschyr 2011 Kongressbroschyr 2012 Kongressbroschyr 2015 Kongressbroschyr 2017

 

1976 byter Svensk Förening för Kontaktlinsteknik namn till Sveriges Kontaktlinsförening, och man ger ut första numret av Kontaktlinsaktuellt.

 Kontaktlinsaktuellt nr 1 1984 Kontaktlinsaktuellt nr 1 1984

Läroboken Kontaktologi av Kurt Östlund ges ut 1980.

Socialstyrelsens krav på kontaktlinsbehörighet träder i kraft 1981, och alla optiker som vill tillpassa linser måste genomgå vidareutbildning på IFO Institutet för Optometri, som startat utbildningsprogram efter att Sveriges Kontaktlinsförening hållit sin sista kurs.

När högskoleutbildningen av optiker startade 1994 på KI inkluderade den  kontaktlinsdelen. KI tog då över kontaktlinskursen för de optiker som inte hunnit med att komplettera sin utbildning på IFO.

  

 

KLASS (Kontaktlinser Avseende Specialiteter i Skandinavien) publiceras för första gången 1993. En katalog med information om kontaktlinser och tillbehör.

1998 lanseras föreningens hemsida www.sklf.se  och tidskriften Nordic Vision kommer ut med sitt första nummer 2001.

NV Nr 4 2007 NV Nr 5 2007 NV Nr 1 2008

Nu börjar samhället mer och mer datoriseras och 2010 lanserar föreningen en linskatalog på nätet -LINK.

Under mer än 50 år har ett hundratal optiker, ögonläkare och representanter från leverantörsledet engagerats i styrelsearbete och många ämnen har under åren engagerat medlemmarna. Förutom fortbildning och grundutbildning har behörighetsfrågor, samarbete mellan ögonläkare och optiker, remissförfarande behandlats. Frågor som annonsering, marknadsfrågor, priser, information till allmänheten kring kontaktlinser, etik, hygien, försäkringsfrågor, lagar föreskrifter, kontakter med myndigheter diskuterats. Artiklar i media såsom ögoninfektioner, linser på postorder, försäljning på nätet och i dagligvaruhandel rörde upp många känslor.

SKLF Jubileumslogo

Vi behöver hela tiden vidareutbilda oss i takt med att tider förändras, nya upptäckter och teknologier lanseras. Vi är övertygade om att engagemanget kommer att fortsätta under andra former.