Medlemskapet i Optikbranschen

Många medlemmar har haft frågor efter att vi gick med i Optikbranschen. Detta val gör att även vi har en röst att lägga, precis som alla kedjeledarna, leverantörerna och Optikerförbundet. 

Läs mer i den här artikeln som beskriver det hela mer i detalj

 

(Tidningen Optik, nr 10 2014. Godkänt för publicering på sklf.se)

 

sklfob