Pressmeddelande maj 2015              

 

SKLF Jubileumskongress 2015

Lär från historien, agera för framtiden. Det har gått 50 år sedan föreningen bildades, och under höstens Kontaktlinskongress får vi höra hur man kan använda nya tekniker, nya forskningsrön för att hjälpa sina kunder till bättre syn.

”Till vår jubileumskongress i Stockholm har vi lyckats locka flera framstående personer från olika delar av världen. De ska ge oss insikter i senaste forskning, men också goda råd hur man kan utveckla sin praktik och möta framtidens utmaningar”, säger Mia Smedjevik, ordförande i SKLF. Vi får lyssna till bland andra Kate Gifford från Brisbane, William Miller, San Antonio, Jan Bergmanson, Houston,  Randy Kojima, Vancouver,  Brian Tompkins, Northampton. De kommer att dela med sig av sin forskning och sina erfarenheter från bl.a. myopihantering, ortho-K, sclerallinser och hypoxi, kertoconus, och hur man bäst utnyttjar instrument som topografer och OCT.


Ja, detta är bara ett axplock från programmet under två dagar, som kommer att modereras av två hedersledamöter, Jan Johnson och Anita Robertson.


”Det låter som om det blir spännande föreläsningar, jag har redan gjort en markering i kalendern”, säger Daniel Aspen, Linskliniken i Norrköping.


I samband med Optikmässan, kommer hela programmet att presenteras. Håll utkik på www.sklf.se


Ta tillfället i akt, boka in novemberhelgen, möt kollegor och diskutera ämnen som framkallar nya tankar i det dagliga kliniska arbetet.

 

 

För mer information

Anita Hermelin

hermelin.anita@gmail.com eller anita.hermelin@sklf.se

(0706-010207)

 Fbinsta

Facebook: Sveriges Kontaktlinsförening

IG: sverigeskontaktlinsforening