Hedersledamöter

Att utnämnas till hedersledamot av Sveriges Kontaktlinsförening är en särskild utmärkelse som föreningen kan tilldela en person som på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens syften

 

 

Ahlström Carl-Otto, optiker (†2006)

Carl-Otto var praktiker och drev under många år företag på Odengatan i Stockholm. Carl-Otto var en aktiv medlem i föreningen.

 

Amér Birgitta, ögonläkare, hedersordförande

Birgitta Amér var under 1994 till 2003 en drivande ordförande i föreningen. Dr. Amér är idag utnämnd till föreningens hedersordförande.

 

Bergmanson Jan, optiker, professor

Jan Bergmanson är verksam professor vid University of Houston, Texas och är en världsledande forskare i hornhinnans anatomi och fysiologi. Professor Bergmanson har alltid varit föreningen trogen och hjälpsam med att locka världsledande forskare till Kontaktlinskongressen.

 

Beskow Dag, ögonläkare

Dag Beskow var under 1981 till 1988 ordförande under en expansiv period i föreningen.

 

Gustafsson Åke, optiker

Åke Gustafsson var en framstående praktiker speciellt med avseende på mjuka kontaktlinser. Åke drev verksamhet i Göteborg med många nya idéer om hur man driver en kontaktlinsklinik.

 

Hermelin Anita

Anita Hermelin har under många år varit en uppskattad del av leverantörsledet och har varit flitig deltagare på kongresser både i Sverige och utomlands. Hon drivs av sin nyfikenhet och har en unik förmåga att uppmärksamma personer som på olika positioner arbetar för branschens framtid. Hon är styrelseledamot sedan 2007.  

 

Hjortzberg-Nordlund Ulla, ögonläkare

Dr. Hjortzberg-Nordlund hade sin praktik i rummet bredvid Sölve Stenström redan när SKLF bildades. Hon har varit en aktiv medlem i SKLF sedan dess start och även suttit som ordförande i föreningens etiska nämnd.

 

Johnsson Jan, VD Consol AB

Jan Johnsson är mikrobiolog och driver ett eget produktionsbolag för skötselprodukter i Göteborg. Jan är SKLFs expert på tolkning av lagar och regler samt specialist på olika ämnens påverkan på linser och ögon.

 

Nilsson Sven-Erik, ögonläkare, professor

Professor Sven-Erik Nilsson har varit en ledande forskare i kontaktlinsens inverkan på ögonen. Professor Nilsson har suttit som styrelseledamot i föreningen.

 

Nilsson Klas T, optiker (†2011)

Klas T. Nilsson var en pionjär som började som kontaktlinstekniker hos Sölve Stenström 1965. Klas utvecklade och tillverkade stabila korneallinser. Han  introducerade dygnet-runt bruk med linsen Scanlens 24 h (75 % vätskehalt) och startade tillverkning i egen fabrik. Klas T Nilsson var sekreterare i föreningens början.

 

Pearson Richard, optometrist

Richard Pearson har varit lärare på kontaktlinskursen sedan dess start 1970 och bidragit till den höga internationella nivån på kontaktlinsutbildningen i Sverige.

 

Peterson Bengt, optiker (†)

Bengt Peterson var en drivande kraft i uppbyggnaden av Kontaktlinsfonden vilken fungerat som ett viktigt stöd till forskning och utveckling av svensk oftalmologi och optometri.

 

Reithner Arne, optiker

Arne Reithner drev Kontaktlinskliniken i Visby och arbetade tidigt med tillpassning av kontaktlinser för afaker och hade hand om linser för Syncentralen på Gotland. Han var även under många år styrelseledamot i föreningen.

 

Robertson Anita, optiker

Anita Robertsson är en flitigt anlitad kursledare och föreläsare. Anita har utbildat kontaktlinsassistenter under många år i föreningens regi.

 

Schramm Bertil, optiker (†2007)

Bertil Schramm startade tidigt verksamhet i Göteborg. Var verksam i föreningens styrelse.

 

Stjerndahl Folke, optiker (†)

Folke Stjerndahl arbetade under åren bl.a. för American Optical Co och grundade sedan leverantörsföretaget AllOptik. Detta företag levererade optisk utrustning till detaljföretagen i vår bransch.

 

Westerlund Lars, optiker (†2007)

Lars Westerlund arbetade tidigt med kontaktlinser. Han drev egen rörelse med optik, guld och ur i Kiruna. Han flyttade därefter till Stockholm och gick samman med Gunnar Renvall. Senare öppnade han egen kontaktlinspraktik i Stockholm. Lars var en tid redaktör för Kontaktföreningens första tidning.

 

Östlund Kurt, optiker (†2016)

Kurt Östlund är en pionjär inom svensk kontaktlinsutbildning. Kurt startade den första kontaktlinsutbildningen i Sverige i samarbete med Sölve Stenström. Kurt har författat den första och enda läroboken inom kontaktologi i Sverige. Kurt var ordförande i föreningen mellan 2005 till 2008.