Teaser1


Vi tackar alla deltagare, föreläsare och samarbetspartners

för en rolig och fullspäckad helg!

 

BILDER och resultat från era enkäter finns upplagda!

 

 

TACK för alla varma ord många av er framförde under kongressen och via enkäter!