NOTERA 25 MAJ och 24 AUGUSTI I DIN KALENDER

 

Vi kallar våra medlemmar till ordinarie föreningsmöte i Stockholm fredagen den 25 maj och som vanligt erbjuder vi en utbildningsdag (4 CET) i samband med föreningsmötet. Vi återkommer inom kort med plats och agenda för dagen.

 

Utbildningsdagen är öppen för alla, medlemmar deltar utan kostnad. Du som inte är medlem betalar endast 1.000 kr. Lunch och kaffe inkluderat.

 

Samtidigt vill vi meddela att vi sammankallar till extra föreningsmöte fredagen den 25 augusti i samband med Optikmässan i Kista. Mer information om plats och tid kommer senare.

 

För att delta och rösta i föreningsmötet måste man ha erlagt medlemsavgift för 2018 (kommer inom kort)