Vi gratulerar 2017 års stipendiater!

 

Maria Sandström från Linnéuniversitetet

"För enastående färdigheter inom området främre segment"

 

Rasmeet Khurana, Gaida Kareem och Maryam Sofya från Karolinska Institutet

 "För en noggrann och korrekt genomförd studie samt ett mycket välskrivet examensarbete inom området ackommodationsändringar hos unga personer med multifokala kontaktlinser"


J
ennifer Anthin Huckle från Norrtälje OptikCentrum

Stipendiat 2017

”Den studerande har i kontaktlinskursen visat på mycket goda kunskaper kring linsmaterial, vätskor samt de risker som är förknippade med felaktig hantering. Den studerande har visat på stort intresse för ämnet kontaktlinsteknik. Denna nyfikenhet har bidragit till i en bra kunskapsbas att stå på när det gäller kontaktlinser, användning och skötsel.”

 

Vi välkomnar Maria, Rasmeet, Gaida, Maryam och Jennifer till Kontaktlinskongressen 2017 i Göteborg!

 

 

 

 

Du har väl inte missat att läsa reseberättelser från 2016 års stipendiater? De hittar du HÄR!