Medlemsinformation från Sveriges Kontaktlinsförening och Optikerförbundet, den 26 augusti 2017

 

 

NU VILL VI TRÄFFA ALLA OPTIKER I SVERIGE!

Sveriges Kontaktlinsförenings och Optikerförbundets Roadshow för alla Sveriges optiker

 

Nu vill vi personligen träffa alla Sveriges optiker en kväll i september eller oktober för att samtala om hur vi gemensamt skall ta nästa steg i vårt yrkes framtid.

 

Ta nu chansen att påverka vår väg framåt!

 

På varje möte får du träffa representanter för Sveriges Kontaktlinsförening och Optikerförbundet. 

Vi kommer att presentera resultat av våra enkäter och strategiarbeten, hur vi har bearbetat de svar vi fått in från er samt vad vi tänker oss att göra framöver.

 

Men framför allt vill vi ha igång ett samtal med dina åsikter och önskemål om framtiden. Kom till någon av våra nedanstående möten och prata om vårt yrkes framtid och vad du önskar att vi som dina företrädare skall arbeta med framöver. Kom och gör din röst hörd. Nu har du möjlighet att påverka vägen framåt!

 

Vi börjar kl 18:00 med en macka/wrap för att stilla vår hunger. Vi räknar med att vi rundar av kvällen vid 21-tiden.

 

Vi ses på följande orter:  

5 sept.

Malmö

6 sept.

Växjö

19 sept.

Stockholm

27 sept.

Linköping

28 sept.

Örebro

2 okt.

Luleå

3 okt.

Sundsvall

15 okt.

Göteborg  

 

Registrera dig på Optikerförbundets hemsida så vi kan planera mat och rum.

Har du kollega som inte är medlem är de också mycket välkomna!! Anmäl i så fall också dem på Optikerförbundets hemsida så får vi alla plats och mat.

Är du medlem i Optikerförbundet så loggar du in före du registrerar dig på valda ort och datum.

Är du inte medlem eller om du är medlem i Sveriges Kontaktlinsförening så registrerar du dig på också på Optikerförbundet hemsida. Använd då adressen http://optikerforbundet.se/foroptiker/utbildning-cet och boka dig för ort och datum.

 

VI SYNS!!

 

 

Välkommen!

    

Mia Smedjevik

Paul Folkesson 

Ordförande Sveriges Kontaktlinsförening

Ordförande Optikerförbundet