Glöm inte att delta i Kontaktlinsundersökningen 2018!

 

Information om undersökningen och blankett för registrering hittar du här.

 

Undersökningen pågår fram till 31 maj 2018.

 

Blankett 2018 (i stående format, lätt att printa)

 

Frågor? Kontakta Peter Gierow på peter.gierow@lnu.se

 

INFORMATIONSBREV:  

Kalmar 2018-01-28

Undersökning av kontaktlinstillpassningar 2018

Sexton år i rad har man internationellt gjort sammanställningar om kontaktlinstillpassning. Att kunna följa vilka typer av kontaktlinser som tillpassas och se hur ofta de byts är viktigt inte bara för att kunna se nationella förändringar i bärande, men även för att kunna se likheter och skillnader mellan olika länder.

Resultaten publiceras årligen i tidskriften Contact Lens Spectrum (www.clspectrum.com). Resultat från förra årets undersökning finns med titeln International Contact Lens Prescribing 2017, i januariutgåvan, s 28-33. Dock råkade just Sverige trilla bort den här gången, pga tekniskt fel. Vi ska dock se till att resultatet blir tillgängligt på annat sätt!

År 2017 deltog 30 olika länder och Sverige var med för tionde gången. Norge har deltagit sedan starten 2000 och på Norges Optikerförbunds webbsida hittar du länkar till tidigare års rapporter.
Förra året fick vi in ca 600 tillpassningar i Sverige (fler än Danmark, 303, och Norge, 275) och det är vår förhoppning att vi ska få in ännu fler i år! Finland var fö med för 1:a gången.

Årets blankett ”KL undersökning blankett 2018som bifogats skriver du lämpligen ut och lägger på ditt arbetsbord. Fyll så i alla detaljer som efterfrågas för dina nästa 10 kontaktlinstillpassningar (Ny- eller Retillpassning). Notera även att retillpassningar inkluderar även styrkeändringar även om det annars är samma linstyp.

Undersökningen pågår i Sverige fram till den sista maj. Så snart du har en blankett ifylld sänd den till: Peter Gierow, Inst för Medicin & Optometri, Linnéuniversitetet, 39182 Kalmar. Du kan sända den som bilaga till e-post peter.gierow@lnu.se.

Har du inte en full blankett den 31 maj, sänd gärna in den till oss ändå. Alla bidrag är viktiga!

Varje tillpassare kan fylla i en blankett, så om är ni flera på samma arbetsplats skicka gärna vars en!

På förhand tusen tack för hjälpen, och tack även alla ni som deltog förra året!

 

Peter Gierow