VIKTIG NYHET

 

Vi vill förmedla en för vårt yrke viktig och positiv nyhet. Vi har arbetat gemensamt i Sveriges Kontaktlinsförening och Optikerförbundet med olika möjligheter att stärka och utveckla vårt yrke. 

I denna avsiktsförklaring vill vi delge er vår inriktning och mål med arbetet. Det är viktigt att vi alla hjälps åt i syfte att detta ska landa på ett så bra sätt som möjligt för alla oss inom optikeryrket. Under 2017 arbetar Sveriges Kontaktlinsförening och Optikerförbundet fortsatt likt tidigare mot det gemensamma målet 2018. 

Vi vill också gärna understryka vikten av att förbli medlem i SKLF under 2017. Vi i Kontaktlinsföreningen och Optikerförbundet behöver er support i detta arbete för att göra ett så bra arbete som möjligt. 

LÄNK TILL AVSIKTSFÖRKLARING