Sveriges Kontaktlinsförening, en intresseförening som bildades 1965 för personal verksam inom ögonsjukvården och optikerbranschen...

Läs mer

Det hela började hösten 1965. Den 25 oktober hölls ett möte i Göteborg på docent Sölve Stenströms mottagning på Vasa Kyrkogata. Närvarande...

Läs mer

Här är en förteckning över samtliga ordföranden 1965-2018

Läs mer

Här finner du en lista med föreningens alla hedersledamöter.

Läs mer

Föreningens styrelse 2018

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Kontaktlinsförening har under de senaste åren arbetat intensivt med att ta fram en strategi för föreningens framtid...

Läs mer